Yasal Uyarı ve Gizlilik

Bu web sitesine giriş yaparak, aşağıdaki kullanım şartlarını kabul etmiş oluyorsunuz.

Bu web sitesindeki metinler, görseller, grafikler, ses dosyaları, çizgi animasyon dosyaları, video dosyaları ve bunların düzeni ("Malzeme"), sadece "Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş" (“CCSD”) hakkında genel mahiyette bilgi vermek amacı ile hazırlanmıştır.

CCSD bu web sitesindeki bütün malzemenin ve bilginin ("İçerik") hazırlanma aşamasında, kendisinden beklenebilecek âzami dikkati sarf etmiş olmasına rağmen, bu malzeme ve bilginin doğruluğu ve/veya bütünlüğü hakkında herhangi bir beyanda bulunmamakta ve de bu hususta herhangi bir garanti vermemekte; ayrıca CCSD bu içerik ve/veya bu içeriğe güvenilerek alınmış kararlar hakkında herhangi bir mesuliyet kabul etmemektedir.

CCSD veya çalışanlarından herhangi birisi bu web sitesinde bulunan veya bu web sitesinde atıfta bulunulan Malzemenin kullanımından dolaylı veya dolaysız olarak veya netice itibarı ile hasıl olmuş zarar ve/veya hasarlardan mesul olmayacaktır; bu belge ile bu çeşit mesuliyet, kanunun elverdiği ölçüde, CCSD tarafından tamamen reddedilmiştir.

Bu web sitesinde kullanılan malzemenin telif hakları, sitede belirtildiği şekilde ya CCSD'ye ya da The Coca-Cola Company'e aittir. Bu web sitesindeki Malzeme telif hakları veya diğer fikri mülkiyet haklarına tabidir. Bu web sitesindeki Malzeme, ticari kullanım ve dağıtım amacı ile kopyalanamaz, değiştirilemez veya başka bir sitede kullanılamaz. Bu Malzemenin herhangi bir kısmının izinsiz çoğaltılması veya kullanımı kesinlikle yasaktır.

Bu web sitesinde, CCSD'in tahminlerine dayanan ileriye dönük beyanlar olabilir. Bu web sitesindeki "ummak", "inanmak", "tahmin etmek", "beklemek", "niyetli olmak", "planlamak" ve "tasavvur etmek" gibi ifadeler bir beyanın ileriye dönük olduğunu belirtmek için kullanılmıştır. Bu gibi beyanlar, yapıldıkları tarihteki CCSD'nin müstakbel olaylar hakkındaki görüşlerini yansıtmakta olup, risk ve belirsizliğe tabidirler. CCSD buna benzer ileriye dönük beyanları güncelleştirme niyeti ve mükellefiyeti olmadığını bildirir.

Bu web sitesi CCSD'nin kontrolünde olmayan web sitelerine bağlantılar içermektedir. Dolayısı ile CCSD bu bağlantılı siteler hakkında herhangi bir sorumluluğa sahip değildir.

Kullanım şartları Türk kanunlarına tabidir.

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

İşbu bilgilendirme “Veri Sorumlusu” sıfatıyla; Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır. Şirketimizin her türlü faaliyetini hukuka uygunluk, dürüstlük ve şeffaflık ilkelerine uygun olarak yürütme anlayışı kapsamında www.ccsd.com.tr web sitesini ziyaret ederken ve/veya kullanıcı girişi yaparken paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin Kanunun çizdiği çerçevede işlenecek olduğunu belirtmek isteriz. Kişisel verilerinizi, size hizmet sunabilmek amacı ve bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve gerekli olması sebebi ile işliyor, aksi kanunda öngörülmedikçe de bu verilerin işlenmesini gerektiren hukuki sebepler devam ettiği müddetçe işleyip saklıyoruz.

Veri sorumlusu sıfatıyla sizlerden hizmetlerin sunulabilmesi amacı ile veya yasal zorunluluk olarak alınması gereken bilgilerin yanı sıra, bizimle web sitemiz, çağrı merkezlerimiz, yatırımcı ilişkilerimiz yahut kampanyalarımız gibi mecralar aracılığı ile yazılı ve sair yollarla paylaştığınız kişisel verilerinizi; Şirketimizin satış ve planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri talep, memnuniyet ve şikâyet süreçlerinin yönetimi, ürünlerimizin sizlere önerilerek kullanımınıza sunulabilmesi ve sunduğumuz hizmetlerin doğasından kaynaklanan gereklilikler ile yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, yasal düzenlemeler çerçevesinde işliyoruz.

Şirketimiz yukarıda açıklanan amaçlarla ve hizmetin gereği gibi ifasını temin amacı ile kişisel verilerinizi;

  • İlgili hizmetin teminini tesis etmek amacı ile hizmet sunacak iş ortaklarıyla,
  • Gerekli hallerde (i) idari taleplere, mahkeme kararına ya da kanuna uymak; (ii) 3. kişilerin iddia/taleplerine karşı kendimizi savunmak ve (iii) Dolandırıcılıkla mücadeleye ya da soruşturmaya destek olmak amacıyla, paylaşmakta ve bunlara aktarmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesi uyarınca bize başvurarak;

  1. kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. kişisel verileriniz işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme,
  3. kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  5. kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  6. kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  7. kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Esenkent Mah. Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye 34776 Istanbul adresine bizzat elden iletebilir, yazılı olarak ulaştırabilir veya cocacolasatisvedagitim@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup size yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

×
Websitemizi ziyaretiniz esnasında çerez kullanmıyoruz. Kişisel verilerinizin kullanımı hakkında bilgi almak için KVKK Aydınlatma Metinini inceleyebilirsiniz.